تاپ خبر۲۴: درسه ماهه اول سال جاری، به ۱۴ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸۵۴ نسخه مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی شده است. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع نسخ رسیدگی شده […]

تاپ خبر۲۴: درسه ماهه اول سال جاری، به ۱۴ میلیون و ۸۵۲ هزار و ۸۵۴ نسخه مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی رسیدگی شده است.

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی این سازمان، از مجموع نسخ رسیدگی شده در این بخش، ۶ میلیون و ۴۴۰ هزار و ۳۴ مورد مربوط به پزشکان متخصص بوده است که معادل ۴۳/۴ درصد مجموع نسخ رسیدگی شده را تشکیل می دهد.
همچنین، از مجموع نسخ رسیدگی شده مراجعات سرپایی به پزشکان مستقل طرف قرارداد، ۸ میلیون و ۱۷هزار و ۳۴۰ مورد متعلق به پزشکان عمومی (معادل ۵۴/۰ درصد) بوده است.
بر اساس این گزارش، ۳۹۵ هزار و ۴۸۰ نسخه رسیدگی شده در همین دوره، مربوط به دندانپزشکان بوده که معادل ۲/۷درصد از مجموع نسخ رسیدگی شده در این بخش است.
گفتنی است، سازمان تأمین اجتماعی تا پایان خرداد سال جاری، با ۲۴هزار و ۸۰۷ پزشک ودندانپزشک مستقل طرف قرارداد بوده و از آنها خریدخدمت انجام داده است.
همچنین در مدت یادشده، تعداد ۵ هزار و ۵۲۸ مرکز درمانی و ۱۵ هزار و ۷۱۶ مرکز پاراکلینیکی طرف قرارداد با سازمان تامین اجتماعی بوده اند.