تاپ خبر۲۴:سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک شهر، روش اجرایی رسیدگی به امور مشتریان را بر اساس استاندارد ۱۰۰۰۲:۲۰۰۴ISO اعلام و تبیین کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مدیریت امور ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک شهر، روش اجرایی رسیدگی به امور مشتریان بر اساس استاندارد ۱۰۰۰۲:۲۰۰۴ISO را […]

تاپ خبر۲۴:سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک شهر، روش اجرایی رسیدگی به امور مشتریان را بر اساس استاندارد ۱۰۰۰۲:۲۰۰۴ISO اعلام و تبیین کرد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مدیریت امور ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، سامانه نظارت و ارتباطات مردمی بانک شهر، روش اجرایی رسیدگی به امور مشتریان بر اساس استاندارد ۱۰۰۰۲:۲۰۰۴ISO را در قالب فرایند بیان شکایت از طریق ارتباط با سامانه نظارت و ارتباطات مردمی(۸۶۵۵) به منظور آگاه‌سازی شهروندان در سراسر کشور اعلام کرد.
گفتنی است در این فرایند، تلفن ۴رقمی ۸۶۵۵، ارسال پیام کوتاه به سامانه ۵۰۰۰۲۰۸۶۵۵، پست الکترونیک ۸۶۵۵@shahr-bank.ir نظام پیشنهادها، صندوق انتقاد و شکایت واقع در ساختمان ستاد مرکزی بانک و طرح شکایت در جلسات ارتباط مستقیم با مدیران بانک، به عنوان کانال‌های ارتباطی موجود معرفی شده‌اند.