تاپ خبر۲۴: کبیری :رسانه های دیداری، شنیداری و مجازی ابزار اصلی گسترش ارتباطات در جامعه و آگاهی بخشی به افراد هستند. احمد کبیری، رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نشست خبری بمناسبت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آنان پاسخ داد. کبیری با بیان اینکه امروز بیش […]

تاپ خبر۲۴: کبیری :رسانه های دیداری، شنیداری و مجازی ابزار اصلی گسترش ارتباطات در جامعه و آگاهی بخشی به افراد هستند.
احمد کبیری، رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در نشست خبری بمناسبت روز خبرنگار در جمع خبرنگاران حاضر و به سوالات آنان پاسخ داد.
کبیری با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان جامعه در مسایل مختلف بخصوص در حوزه کشاورزی نیازمند آگاهی بخشی است، اظهار داشت: رسانه های دیداری، شنیداری و مجازی ابزار اصلی گسترش ارتباطات در جامعه و آگاهی بخشی به افراد هستند.
وی با تاکید بر لزوم نگاه تحلیلی به مسائل بخش کشاورزی بیان کرد: خبرنگاران با نگاه نقادانه خود می توانند موضوعات بخش کشاورزی را تحلیل کرده و نتایج حاصل از آن را که کمک به آگاه سازی جامعه می کند، منتشر نمایند.
رییس شورای مرکزی به نقش مهم خبرنگاران کشاورزی برای تقویت ارتباط میان کشاورزان و جامعه مصرف کننده تاکید کرد و افزود: خبرنگاران می توانند پل ارتباطی میان این دو قشر جامعه باشند و مسائل مرتبط میان آنها را شناسایی و اطلاع رسانی کنند.
کبیری، ارتقای آموزش و توانمندسازی اعضاء جهت ورود به فضای کسب و کار را از اولویت برنامه های سازمان برشمرد و گفت: برگزاری مرتب دوره های آموزشی باعث میشود اعضا به دانش و تکنولوزی روز مجهز شوند و با کسب مهارت لازم آماده ورود به عرصه تولید شوند.
وی با تاکید بر کم کردن فاصله بین بهره بردار و مهندسین کشاورزی پیشنهاد کرد: دولت برای کم کردن فاصله بین بهره بردار و مهندسین جوان برای طرحها و پروژه های بخشهای آب، کشاورزی و محیط زیست پیوست آموزشی و نرم افزاری تهیه و خدمات مورد نیاز بهره برداران در زمینه آموزش و آشنایی با فنون جدید را از تولیدکنندگان این خدمات با اولویت سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی خریداری نماید و درصدی از بودجه یارانه بخش کشاورزی را تحت عنوان یارانه خرید دانش کشاورزی هزینه کند.
کبیری، شرکت های خدمات فنی مهندسی کشاورزی را فرصتی برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی دانست و افزود: در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ شرکت در سراسر کشور در حال ارائه خدمات به بهره برداران هستند و مهندسین کشاورزی نیز با تخصصهای مختلف در این شرکتها مشغول فعالیت هستند.
وی جایگاه شرکتهای دانش بنیان در بخش کشاورزی را در شرایط پساتحریم ضروری دانست و گفت: با توجه به نیروی انسانی متخصص و قابل توجهی که داریم حتی صدور خدمات فنی مهندسی بخش کشاورزی را به کشورهای دیگر داشته باشیم.
رییس شورای مرکزی با بیان اینکه وظیفه صدور پروانه ها از محل دریافت تعرفه انجام می شود، تصریح کرد: این خدمات تا آن زمانی که در حوزه مسوولیت دولت بود، برای آن ردیف اعتباری بود. در حالی که ما این امکانات را در اختیار نداریم که راه حل این موضوع تعیین و دریافت تعرفه دانسته شد که بدلیل تنگناهای مالی بخش ناچاریم تعرفه ها را پایین بگیریم در حالی که هزینه های واقعی بیش از تعرفه پرداختی است.
کبیری از ابلاغ آیین نامه ماده ۳ قانون افزایش بهره وری در آینده نزدیک خبر داد و گفت: براین اساس مقرر است واحدهای تولیدی و خدماتی بخش کشاورزی که از مهندسین کشاورزی مورد تایید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استفاده نمایند در اولویت پرداخت مشوقها و تسهیلات دولتی قرار می گیرند.