تاپ خبر۲۴: دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، در رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک، شرکت بهسازان ملت وابسته به بانک ملت را، در سطح یک رتبه بندی قرار داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اعلام سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شرکت بهسازان ملت در شاخص […]

تاپ خبر۲۴: دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، در رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک، شرکت بهسازان ملت وابسته به بانک ملت را، در سطح یک رتبه بندی قرار داد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اعلام سرپرست دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور، شرکت بهسازان ملت در شاخص های ارائه و پشتیبانی نرم افزارهایMain Frame، تولید و ارائه رایانه های غیرMain Frame، تولید و ارائه دستگاه های جانبی، تولید و ارائه قطعات و ملزومات، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه، سیستم و ابزارها، خدمات شبکه های اطلاع رسانیproviders، شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات پشتیبانی، آموزش و پژوهش و سیستم های ویژه، رتبه یک را کسب کرد.
بر اساس این گزارش، شرکت بهسازان ملت از بین حدود ۱۰۰۰ شرکت ارزیابی شده، جزو سه شرکتی است که در تمامی شاخه های کاری، رتبه یک را به دست آورده اند.
بر این اساس، در این رتبه بندی، بالاترین رتبه، یک و پایین ترین رتبه، هفت تعیین شده است.