تاپ خبر۲۴: تعرفه مکالمه برون شبکه سیم¬کارت دایمی رایتل در تمامی تماس¬ها ۱۲۶ ریال کاهش یافت. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از رایتل، این اپراتور در جهت ارایه جذابترین تعرفه¬های صوتی به مشترکین خود تعرفه مکالمه برون شبکه سیم¬کارت های دایمی خود را کاهش داد. براساس این گزارش از این پس مشترکین دایمی رایتل […]

تاپ خبر۲۴: تعرفه مکالمه برون شبکه سیم¬کارت دایمی رایتل در تمامی تماس¬ها ۱۲۶ ریال کاهش یافت.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از رایتل، این اپراتور در جهت ارایه جذابترین تعرفه¬های صوتی به مشترکین خود تعرفه مکالمه برون شبکه سیم¬کارت های دایمی خود را کاهش داد.
براساس این گزارش از این پس مشترکین دایمی رایتل در تمامی تماس¬های خود تنها ۴۹۹ ریال به ازای هر دقیقه پرداخت خواهند کرد که این رقم در مقایسه با تعرفه پیشین تماس¬های برون شبکه سیم¬کارت دایمی این اپراتور که ۶۲۵ ریال بود ۱۲۶ ریال کاهش قیمت داشته است.
این گزارش می¬افزاید: این تعرفه به طور خودکار برای مشترکین فعال می¬شود و اعمال آن از این پس در صورتحساب مشترکین قابل مشاهده خواهد بود.
پیشتر نیز رایتل با کاهش تعرفه مکالمه برون شبکه با اپراتورهای موبایل در سیم¬کارت¬های اعتباری به ۸۵۲ ریال به ازای هر دقیقه کمترین تعرفه مکالمه برون شبکه در سیم¬کارت¬های اعتباری در بازار تلفن همراه را به خود اختصاص داده بود.