تاپ خبر۲۴: بانک ملت نسبت به راه اندازی شش پایگاه شبانه روزی جدید در استان فارس اقدام کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب استان فارس با هدف افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات نوین بانکی و کاهش مراجعات حضوری به شعب ، شش پایگاه جدید شبانه روزی دستگاه های […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت نسبت به راه اندازی شش پایگاه شبانه روزی جدید در استان فارس اقدام کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب استان فارس با هدف افزایش سطح دسترسی مردم به خدمات نوین بانکی و کاهش مراجعات حضوری به شعب ، شش پایگاه جدید شبانه روزی دستگاه های خودپرداز در سطح استان راه اندازی کرد.
بر اساس این گزارش ، با آغاز به کار پایگاه های شهرک میانرود شیراز ، بلوار رازی شیراز ، بلوار عادل آباد شیراز ، سازمان انتقال خون شیراز ، بیمارستان ولیعصر (عج) آباده و خیابان شهدای کازرون ، شمار پایگاه های شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان فارس به ۱۹ پایگاه افزایش یافت.

دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵