تاپ خبر۲۴: ۵ پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان اصفهان به بهره برداری رسید. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب استان اصفهان با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و در دسترس ساختن خدمات نوین بانکی، پنج پایگاه شبانه روزی جدید باغ فردوس، کوی ولیعصر، قائمیه، […]

تاپ خبر۲۴: ۵ پایگاه شبانه روزی جدید دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان اصفهان به بهره برداری رسید.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، مدیریت شعب استان اصفهان با هدف افزایش سطح رضایت مشتریان و در دسترس ساختن خدمات نوین بانکی، پنج پایگاه شبانه روزی جدید باغ فردوس، کوی ولیعصر، قائمیه، مارچین و مجتمع تجاری شمال شهر را راه اندازی کرد.
بر اساس این گزارش، با آغاز به کار این پایگاه ها، شمار پایگاه های شبانه روزی دستگاه های خودپرداز بانک ملت در استان اصفهان به ۲۳ پایگاه افزایش یافت.