تاپ خبر۲۴:سه پایگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملت درشهر بوشهر استان بوشهرو شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری به مرحله بهره برداری رسید. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پایگاه های شبانه روزی در مناطق پرتردد شهر قرار گرفته است که با راه اندازی آن، اقشار مختلف از خدمات الکترونیک […]

تاپ خبر۲۴:سه پایگاه شبانه روزی خودپرداز بانک ملت درشهر بوشهر استان بوشهرو شهرستان لردگان استان چهارمحال و بختیاری به مرحله بهره برداری رسید.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پایگاه های شبانه روزی در مناطق پرتردد شهر قرار گرفته است که با راه اندازی آن، اقشار مختلف از خدمات الکترونیک بانک ملت بهره مند خواهند شد.
با راه اندازی این پایگاه ها ، تعداد پایگاه های شبانه روزی استان بوشهر به ۱۰ عدد و تعداد خودپردازهای فعال این استان نیز به ۹۶ دستگاه رسید همچنین تعداد پایگاه های شبانه روزی استان چهارمحال و بختیاری نیز به ۷ عدد افزایش یافت.
بر اساس این گزارش هشتمین پایگاه شبانه روزی استان چهارمحال و بختیاری در شهرستان بروجن به زودی راه اندازی می گردد.