تاپ خبر۲۴: بانک ملت نسبت به راه اندازی واحد پاسخگویی به مغایرت های اداره چکاوک، اقدام کرد.  به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، واحد پاسخ گویی به مغایرت اداره چکاوک با شماره های تلفن ۸۸۵۹۳۴۵۱ ، ۸۸۵۹۳۴۵۲ ، ۸۸۵۹۳۴۵۳ ، ۸۸۵۹۳۴۷۶ ، ۸۸۵۹۳۴۸۲ ، ۸۸۸۲۷۰۹۷ ،  ۸۸۳۲۵۴۶۰ همچنین مرکز ارتباط […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت نسبت به راه اندازی واحد پاسخگویی به مغایرت های اداره چکاوک، اقدام کرد.

 به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از  روابط عمومی بانک ملت، واحد پاسخ گویی به مغایرت اداره چکاوک با شماره های تلفن ۸۸۵۹۳۴۵۱ ، ۸۸۵۹۳۴۵۲ ، ۸۸۵۹۳۴۵۳ ، ۸۸۵۹۳۴۷۶ ، ۸۸۵۹۳۴۸۲ ، ۸۸۸۲۷۰۹۷ ،  ۸۸۳۲۵۴۶۰ همچنین مرکز ارتباط ملت به شماره های  ۱۵۵۶ در تهران و  ۸۲۴۸۸-۰۲۱ در شهرستان ها آماده پاسخگویی به سوالات مشتریان است.

بر اساس این گزارش، سامانه چکاوک با هدف  جلوگیری از حرکت و انتقال اصل و فیزیک چک از شعبه واگذارنده به اتاق پایاپای و بانک‌ صادرکننده چک‌  راه اندازی شده است.در این فرآیند به جای اصل برگه چک،‌ تصویر چک در شعبه واگذارنده تهیه و به همراه اطلاعات مربوط به متن، آورنده و ذینفع چک از طریق شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی به بانک‌ صادرکننده چک‌ ارسال می شود.
بر این اساس،  بانک‌ صادرکننده چک‌ پس از دریافت فایل تصویر و داده، نسبت به اعتبارسنجی و اعمال کنترل های لازم اقدام و مراتب تایید، عودت یا برگشت چک را به صورت الکترونیک به چکاوک و بانک واگذارنده اعلام  می کند.