تاپ خبر۲۴:واحد ارتباطات مردمی شرکت سهامی بیمه دانا راه اندازی شد. به منظور تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به پرسش ها و مسایل بیمه ای بیمه گذاران ، شماره تلفن ۸۸۷۷۷۷۱۶ بدین منظور اختصاص یافته است. مشتریان و بیمه گذاران گرامی برای طرح مسایل ، مشکلات و سؤالات بیمه ای خود می توانند علاوه بر […]

تاپ خبر۲۴:واحد ارتباطات مردمی شرکت سهامی بیمه دانا راه اندازی شد.

به منظور تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به پرسش ها و مسایل بیمه ای بیمه گذاران ، شماره تلفن ۸۸۷۷۷۷۱۶ بدین منظور اختصاص یافته است.

مشتریان و بیمه گذاران گرامی برای طرح مسایل ، مشکلات و سؤالات بیمه ای خود می توانند علاوه بر تلفن گویای ۸۲۴۶۸ ، از این پس با این شماره تلفن نیز تماس بگیرند .