تاپ خبر۲۴: سامانه امتیاز اعتباری با هدف تعیین میزان تسهیلات اعتباری قابل اعطا برای مصارف و نیازهای شخصی مشتریان خرد، در بانک ملت راه اندازی شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این سامانه که از اواخر سال گذشته و به همت کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری […]

تاپ خبر۲۴: سامانه امتیاز اعتباری با هدف تعیین میزان تسهیلات اعتباری قابل اعطا برای مصارف و نیازهای شخصی مشتریان خرد، در بانک ملت راه اندازی شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک ملت، این سامانه که از اواخر سال گذشته و به همت کارشناسان اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری و بخشIT بانک ملت در سطح شبکه گسترده شعب این بانک عملیاتی شده است در فاز نخست برای تعیین میزان تسهیلات قابل اعطا به گروه مشتریان اساتید استفاده خواهد شد.
در عین حال در فازهای بعدی، تصمیم گیری اعتباری در زمینه اعطای تسهیلات اعتباری به تمامی گروه های مشتریان ( اشخاص حقیقی) متقاضی تسهیلات خرد، از طریق سامانه امتیاز اعتباری انجام خواهد شد.
کاهش زمان فرآیند تصمیم گیری، ایجاد سهولت و سادگی در فرآیند اعتباری، تخصیص بهینه منابع و به عبارتی بهینه سازی مصارف و حرکت به سمت استانداردسازی تصمیم گیری های اعتباری در حوزه مصارف خرد از جمله مهم ترین اهداف راه اندازی سامانه امتیاز اعتباری در بانک ملت است.