تاپ خبر۲۴: همزمان با برگزارى جلسه شوراى ادارى استان قم، استعلام جغرافیایى کدپستى و استعلام املاک توسط دستگاه هاى اجرایى عملیاتى گردید. همزمان با برگزاری جلسه شورای اداری استان قم و با ارایه سرویس هاى پایه پروژه ى اقتصاد مقاومتی در این استان با عنوان پایگاه ملی نشانی های مکان محور کشور (GNAF) توسط شرکت […]

تاپ خبر۲۴: همزمان با برگزارى جلسه شوراى ادارى استان قم، استعلام جغرافیایى کدپستى و استعلام املاک توسط دستگاه هاى اجرایى عملیاتى گردید.

همزمان با برگزاری جلسه شورای اداری استان قم و با ارایه سرویس هاى پایه پروژه ى اقتصاد مقاومتی در این استان با عنوان پایگاه ملی نشانی های مکان محور کشور (GNAF) توسط شرکت پست، تعداد خدمات شبکه دولت در قم به ٣٢ سرویس رسید.

گفتنی است در این جلسه صادقى استاندار قم از راه اندازی دولت همراه با اجراى کددستورى #۰۲۵*۴* به زودى در استان قم خبر داد.
وی گفت: به زودی در این استان خدمات شهردارى و دستگاه هاى عمومى غیر دولتى نیز بصورت مشابه و با کد دستوری #۲۲۵*۴* راه اندازى خواهد شد.

شایان ذکر است در ادامه ى پیاده سازى دولت همراه در استان قم، خواندن کونتورهاى آب و برق و گاز نیز بصورت هوشمند با همکارى اپراتورهاى موبایل صورت خواهد گرفت.

لازم به ذکر است که سال گذشته نیز دسترسى به کارتابل مدیران بر روى تبلت خود در این استان عملیاتى شده بود.

گفتنی است تاکنون خدمات دولت همراه در هفده استان کشور بر بستر سرکد ۴ پلتفرم یکپارچه خدمات دولت همراه راه اندازی گردیده است.