تاپ خبر۲۴ : بانک صنعت و معدن با ٣٨ بانک در ١٨ کشور روابط کارگزاری دارد که ١٣ عدد از این بانکها از جمله بانکهای اروپایی‌اند. علی اشرف افخمی، مدیر عامل بانک صنعت و معدن در همایش نقش بانک های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور ۵ راهکاری را که می‌توانند باعث اثر بخشی […]

تاپ خبر۲۴ : بانک صنعت و معدن با ٣٨ بانک در ١٨ کشور روابط کارگزاری دارد که ١٣ عدد از این بانکها از جمله بانکهای اروپایی‌اند.
علی اشرف افخمی، مدیر عامل بانک صنعت و معدن در همایش نقش بانک های توسعه‌ای در توسعه و رونق اقتصادی کشور ۵ راهکاری را که می‌توانند باعث اثر بخشی بیشتر بانک‌های توسعه ای در تحقق اقتصاد مقاومتی بشوند برشمرد.
افخمی توضیح داد: ۵ راهکار عبارتند از: افزایش سرمایه، تأمین و تجهیز منابع بلند مدت و ارزان قیمت، استفاده از قابلیت‌های قانونی و مقرراتی سازمان های توسعه‌ای، انطباق با استانداردها و مقررات بین المللی و افزایش اختیارات مدیریتی .
وی درباره کمک به واحدهای صنعتی بحران زده توسط بانک صنعت و معدن نیز گفت: بانک مرکزی۵٠٠ میلیارد تومان در دو مرحله به عنوان خط اعتباری به بانک صنعت و معدن اعطا کرده که به ٧٠ واحد بحران زده شناسایی شده اعطا شده است و تا پایان خرداد ماه گزارشی در این زمینه به بانک مرکزی ارائه خواهد شد تا خطوط اعتباری جدید در نظر گرفته شود.
افخمی افزود: اشتغال در برخی از این واحدها حفظ شد و حتی در برخی دیگر ٢٠ تا ٢۵ درصد به ظرفیت تولید اضافه و منجر به اشتغال زایی های جدید در این واحد ها شد.
وی درباره ال سی های گشایش یافته در این بانک نیز گفت: عمده ال سی‌های گشایش یافته در ۴ ماه و ١۴ روز گذشته در بخش‌های نیروگاهی، انرژی های نو و پتروشیمی بوده است.

1212
مدیرعامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: فقط از طریق بانک ایران و اروپا ۶٣٠ میلیون یورو جا به جا شده است.
وی با اعلام این خبر که بانک صنعت و معدن اولین خط اعتباری را از اگزیم بانک هندوستان به مبلغ ۴٠٠ میلیون دلار دریافت کرده است تصریح کرد: ٣۵٠ میلیون دلار از این رقم برای توسعه ریل های راه آهن عملیاتی شده است و این شروع دریافت خطوط اعتباری است. به گفته وی دریافت خطوط اعتباری از بانک های اروپایی در دستور کار قرار دارد.

مدیر عامل بانک صنعت معدن سپس به مقایسه آماری عملکرد تسهیلاتی بانک های توسعه ای در مقایسه با سایر بانکهای کشور پرداخت و افزود: مانده سپرده ها و تسهیلات در بانک های توسعه‌ای کشور به ترتیب ١٧ و ٣۶ درصد از کل نظام بانکی است در حالی که سرمایه این بانک ها تنها٢٢ درصد از سرمایه بانک های نظام بانکی را تشکیل می دهد.
افخمی با مقایسه ۵ بانک توسعه‌ای در کشورهای آلمان، ژاپن، چین،کره جنوبی و برزیل با بانک‌های توسعه ای کشورمان عنوان کرد؛ در حالی که میانگین نسبت کفایت سرمایه بانک های توسعه ای در کشورمان ٧.۴ درصد است این رقم در بانک توسعه ای آلمان ١٨.۴، ژاپن ١۶.۴ ،چین ١٢، کره جنوبی١۴ و برزیل ١۶ درصد گزارش شده است.

1414
مدیرعامل بانک صنعت و معدن میزان دارای‌های ۵ بانک توسعه ای ایران را ٧۵ میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در بانک چینی مورد گزارش یک هزارو ۵٧۶ میلیارد دلار،در بانک کره جنوبی ٢۶٠ میلیارد دلار، برزیل٨٧٧ میلیارد دلار،ژاپن ١۴٨ میلیارد دلار و آلمان ۵۶۴ میلیارد دلار است.