تاپ خبر۲۴: مهدی بنانی مدیر کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت از انتشار راهنمای تکمیل فرم های اطلاعات مربوط به ارائه مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی بر روی سایت این اداره کل خبر داد . به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا، بنانی اظهار داشت : به موجب ماده […]

تاپ خبر۲۴: مهدی بنانی مدیر کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت از انتشار راهنمای تکمیل فرم های اطلاعات مربوط به ارائه مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی بر روی سایت این اداره کل خبر داد .

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا، بنانی اظهار داشت : به موجب ماده (۱) قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب قانون فوق نسبت به تهیه و ارایه جداول مطالبات و بدهی های دولت و شرکت های دولتی اقدام کند.
وی در عین حال خاطر نشان کرد :  در همین راستا، بخشنامه مورخ ۱۹ مردادماه سالجاری، دستگاه های اجرایی وشرکت های دولتی را موظف کرده است، اطلاعات مورد درخواست وزارت اقتصاد را برابر بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع آیین نامه مذکور به آن ارائه کنند.
بر اساس  این گزارش، راهنمای تهیه و ارسال اطلاعات مربوط به مطالبات و بدهی های مذکور، در پورتال اداره کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی وزارت اقتصاد به آدرس http://iridmo.mefa.ir درج شده است.