تاپ خبر۲۴ : رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی ۱۹ بهمن پاسخگوی سئوالات بیمه شدگان در مرکز ارتباطات تلفنی ۱۴۲۰هستند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی اکبر ربیع زاده روز یکشنبه ۱۹ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مرکز تلفنی ۱۴۲۰ حاضر خواهد […]

تاپ خبر۲۴ : رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی ۱۹ بهمن پاسخگوی سئوالات بیمه شدگان در مرکز ارتباطات تلفنی ۱۴۲۰هستند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، علی اکبر ربیع زاده روز یکشنبه ۱۹ بهمن از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در مرکز تلفنی ۱۴۲۰ حاضر خواهد بود و به سئوالات بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان در خصوص خدمات غیرحضوری این سازمان به ویژه طرح الکترونیکی کردن خدمات موسوم به ۳۰۷۰ پاسخ می دهد.
۳۰۷۰ طرح غیرحضوری کردن خدمات سازمان تامین اجتماعی است که از طریق آن ۳۰ خدمت مهم این سازمان به شیوه غیرحضوری و بدون مراجعه فیزیکی ارائه می شود و در نتیجه آن ۷۰ میلیون بار مراجعه به شعب و کارگزاری های این سازمان کاهش می یابد. تاکنون ۲۱ خدمت از این طرح رونمایی شده است.