تاپ خبر۲۴: معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به علت عارضه قلبی، در بیمارستان بستری شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از شادا ، محمد خزاعی روز گذشته طی یک جلسه کاری دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت. بنابراین گزارش، بر اساس اظهار نظر […]

تاپ خبر۲۴: معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به علت عارضه قلبی، در بیمارستان بستری شد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از شادا ، محمد خزاعی روز گذشته طی یک جلسه کاری دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان انتقال یافت.

بنابراین گزارش، بر اساس اظهار نظر پزشکان معالج، خوشبختانه با اقدامات درمانی انجام شده، خطر جدی برطرف و حال وی رو به بهبود است.