تاپ خبر۲۴:دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی که به منظور شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت به آلمان سفر کرده، فردا سه شنبه ۲۳ مهرماه از کتابخانه مجلس فدرال آلمان بازدید می کند. وی هم چنین با رئیس کتابخانه مجلس فدرال آلمان دیدار می کند و در خصوص گسترش همکاری های […]

تاپ خبر۲۴:دکتر اسحق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی که به منظور شرکت در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت به آلمان سفر کرده، فردا سه شنبه ۲۳ مهرماه از کتابخانه مجلس فدرال آلمان بازدید می کند.
وی هم چنین با رئیس کتابخانه مجلس فدرال آلمان دیدار می کند و در خصوص گسترش همکاری های دو جانبه فرهنگی گفتگو خواهد کرد.
از دیگر برنامه های فردای رئیس کتابخانه ملی بازدید از موزه هنر اسلامی برلین و دیدار با رئیس این موزه است.