تاپ خبر۲۴: مورالی معاون مقیم دفتر عمران سازمان سازمان ملل متحد UNDP با علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن دیدار و گفتگو کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن در این دیدار افخمی بر اجرای راهبردهای بانک در تقویت مبانی فعالیت صنایع کوچک […]

تاپ خبر۲۴: مورالی معاون مقیم دفتر عمران سازمان سازمان ملل متحد UNDP با علی اشرف افخمی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک صنعت و معدن دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن در این دیدار افخمی بر اجرای راهبردهای بانک در تقویت مبانی فعالیت صنایع کوچک در قالب بانک صنایع کوچک و نیز ضرورت ارائه گزارش سنجش اثرات زیست محیطی برای طرحهای بزرگ در بانک تاکید کرد.
در نشست یاد شده طرفین توافق کردند که در راستای کمک به تقویت مبانی توسعه اقتصادی در ایران در محورهای توسعه و تقویت صنایع کوچک، تدوین چارچوب مشترک برای ارزیابی و سنجش اثرات زیست محیطی طرحهای صنعتی و نیز آموزش راهبرد و رویکرد سازمان ملل متحد درخصوص تجزیه و تحلیل منفعت هزینه اجتماعی طرحها در قالب یک پروژه مشخص همکاری نزدیک داشته باشند.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن و معاون سازمان ملل تاکید کردند تا در سریعترین زمان ممکن طرح همکاری مشترک با ارائه زمینه‌های آموزشی توافق شده را آغاز و همکاری میان مدت بانک و UNDP نیز در قالب پروژه همکاری توسط نمایندگان طرفین تهیه، مستند و پایش شود.
جهت گیری بانک در راستای کاهش بیکاری از طریق تقویت تامین مالی صنایع کوچک ونیز اهتمام به حفاظت از محیط زیست در راستای حمایت از رشد پایدار که راهبرد اصلی سازمان ملل متحد است،از مواردی بود که در این دیدار مورد استقبال و تقدیر مورالی قرار گرفت.
گفتنی است مرتضی نادری مدیر آموزش و پژوهش و حمیدرضا ناظمی فرد مدیر امور ارزیابی طرح های بانک صنعت و معدن نیز در این جلسه حضور داشتند.