تاپ خبر۲۴: به دنبال تاکید رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی بر ارتقاء پیوند بین بخش های اقتصادی و دانشگاه‌ها برای حمایت از طرح‌های دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردهای علمی در حوزه کشاورزی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ در دستور کار مشترک بانک کشاورزی و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران قرار گرفت.  به […]

تاپ خبر۲۴: به دنبال تاکید رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی بر ارتقاء پیوند بین بخش های اقتصادی و دانشگاه‌ها برای حمایت از طرح‌های دانش بنیان و تجاری سازی دستاوردهای علمی در حوزه کشاورزی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ در دستور کار مشترک بانک کشاورزی و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران قرار گرفت. 
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، در این راستا دکتر علی سلاجقه رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به همراه معاونت ها و روسای دانشکده این پردیس با دکتر مرتضی شهیدزاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل بانک کشاورزی روز پنج شنبه ۱۸ دی در محل ساختمان مرکزی این بانک دیدار و گفت و گو کردند. 
بر اساس این گزارش، در این دیدار بر ضرورت تبدیل دانائی به دارایی و حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه و علمی در بخش کشاورزی تاکید شد.