تاپ خبر۲۴:دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک طی سفر به استان سیستان و بلوچستان با آیت اله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان دیدار و گفت و گو کرد. در این دیدار گزارش مختصری از عملکرد بانک ملی ایران ارائه شد و آیت اله سلیمانی از عملکرد بانک در این […]

تاپ خبر۲۴:دکتر محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک طی سفر به استان سیستان و بلوچستان با آیت اله سلیمانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زاهدان دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدار گزارش مختصری از عملکرد بانک ملی ایران ارائه شد و آیت اله سلیمانی از عملکرد بانک در این استان ابراز رضایت کرده و اظهار داشت: به خاطر ندارم که گله مندی و شکایتی از بانک ملی در استان شنیده باشم.
در این دیدار که شایان عضو هیات مدیره و کاتوزیان از پیشکسوتان بانک حضور داشتند خاطرات دوران همکاری آیت اله سلیمانی با بانک در شهرستان بابلسر در سالیان قبل را ، یادآوری و مرور کردند.
حسینی رئیس اداره کل روابط عمومی و صمد زاده رئیس اداره امور شعب استان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار حضور داشتند.
مدیرعامل در ادامه این سفر از سه شعبه زاهدان،دانشگاه سیستان وبلوچستان ، دانش و اداره امور شعب این استان بازدید کرده و ضمن دیدار رو در رو با تمام کارکنان، به آنان خداقوت گفته وضمن شنیدن سخن همکاران رهنمودهای لازم را در هر بخش ارائه دادند.
شایان ذکر است پناهی و شاهباز اعضای هیات مدیره بانک به اتفاق عیسی زاده مدیرامورمجلس،رشیدارده مدیرامورحوزه مدیریت و روابط عمومی،فتحی و شهرآشوب روسای ادارات کل تحقیقات و برنامه ریزی و سرمایه انسانی در دو گروه جداگانه به نمایندگی از مدیریت عامل بانک به برخی از شعب سطح شهر زاهدان مراجعه کرده و ضمن بازدید باهمکاران دیدار و گفت وگو کردند.