تاپ خبر۲۴:نمایندگان مجلس با ۱۹۹رأی موافق به دکتر محمود گودرزی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد دادند. پس از اتمام سخنرانی موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، صلاحیت دکتر محمود گودرزی به رأی وکلای ملت گذاشته شد. بنا براین گزارش، نمایندگان مجلس با ۱۹۹رأی موافق، ۴۴رای مخالف و ۲۴رأی ممتنع از […]

تاپ خبر۲۴:نمایندگان مجلس با ۱۹۹رأی موافق به دکتر محمود گودرزی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد دادند.
پس از اتمام سخنرانی موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، صلاحیت دکتر محمود گودرزی به رأی وکلای ملت گذاشته شد.

بنا براین گزارش، نمایندگان مجلس با ۱۹۹رأی موافق، ۴۴رای مخالف و ۲۴رأی ممتنع از مجموع ۲۶۷ آرای اخذ شده، به محمود گودرزی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد دادند.