تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک پارسیان گفت: بانک پارسیان برند معتبری است که در میان بانک های کشور، جایگاه مهم و بسیارمطلوبی دارد. دکتر پرویزیان که در جمع گروه خبر روابط عمومی بانک پارسیان سخن می گفت به تشریح دیدگاه های خود پیرامون شاخص های عملکردی بانک پرداخت. ایشان شرایط بانک پارسیان در حوزه مدیریت نقدینگی، […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک پارسیان گفت: بانک پارسیان برند معتبری است که در میان بانک های کشور، جایگاه مهم و بسیارمطلوبی دارد.
دکتر پرویزیان که در جمع گروه خبر روابط عمومی بانک پارسیان سخن می گفت به تشریح دیدگاه های خود پیرامون شاخص های عملکردی بانک پرداخت.
ایشان شرایط بانک پارسیان در حوزه مدیریت نقدینگی، بین الملل و بانکداری الکترونیک را بسیارخوب توصیف کرد و افزود : این شرایط حاصل تلاش های صورت گرفته طی سالیان گذشته است تا بانک به عنوان یک ثروت ملی حفظ شود، لذا جا دارد از مدیران قبلی و کلیه کارکنان پرتلاش بانک در سراسر کشور تقدیر و تشکرکنم.
درحوزه مطالبات معوق اقدامات موثری صورت گرفته و به صورت حرفه ای و دقیق مطالبات بررسی می شود . مدیرعامل بانک پارسیان خاطر نشان کرد: خواسته ما از مشتریان محترم این است که به تعهدات خود عمل کنندکه خوشبختانه اکثر مشتریان بانک پارسیان از این شرایط برخوردارند، ولی افراد محدودی هستند که در عمل به تعهدات خود به بانک قصور می کنندکه در این شرایط با استفاده از ظرفیت ها و امکانات دستگاه های نظارتی وقضایی دنبال آن هستیم که حق و حقوق مردم را بازگردانیم. در این زمینه بانک هیچ مماشاتی با کسی ندارد و می بایست با مدیریت هدفمند تعهدات از اخلال در شبکه بانکی پرهیز نمود.
بنگاه داری و نسبت کفایت سرمایه موضوعات دیگری بود که دکتر پرویزیان به آن اشاره داشت و افزود : در حوزه بنگاه داری مشکل زیادی متوجه بانک نیست چرا که با نسبت هایی که بانک مرکزی تعریف کرده فاصله محسوسی نداریم ولی در حوزه کفایت سرمایه باید شرایط بهبود پیدا کند که همت سهامداران و کمک و مساعدت بانک مرکزی را می طلبد.