تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک پارسیان در همایش تجلیل از مشتریان با مهم دانستن جایگاه اقتصادی در رشد و تعالی هر کشور در دنیا، گفت: اگر ایران می خواهد در دنیا جایگاهی داشته باشد، باید جایگاه اقتصادی خود را تقویت کند؛ زیرا با اقتصاد است که کشورها را می شناسند. دکتر دیواندری خاطر نشان کرد : […]

تاپ خبر۲۴: مدیرعامل بانک پارسیان در همایش تجلیل از مشتریان با مهم دانستن جایگاه اقتصادی در رشد و تعالی هر کشور در دنیا، گفت: اگر ایران می خواهد در دنیا جایگاهی داشته باشد، باید جایگاه اقتصادی خود را تقویت کند؛ زیرا با اقتصاد است که کشورها را می شناسند.
دکتر دیواندری خاطر نشان کرد : ازنظر رقابتی در برهه کنونی، بحث اقتصاد رقابتی مطرح است. ما زمانی می توانیم در دنیا سرفراز و سربلند باشیم که در اقتصاد، حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی با تاکید بر لزوم حمایت از کارآفرینان اقتصادی ، گفت : امروز اقتصاد کشوربه کارآفرین نیاز دارد. کارآفرینی که با انگیزه است و عشق دارد که کار کند و با خدمت کردن خود تولید انجام دهد. امروز کارآفرین به دنبال گردش اقتصاد کشور است و در این مقطع بیش از هر زمان دیگری ما به پرداختن به چالش های اجتماعی خودمان، نظیر بیکاری، حفظ محیط زیست، و جلوگیری از افزایش جرائم اجتماعی نیاز داریم.
دیواندری با اشاره به تحقیق انجام گرفته در موسسه Deloitte، به بزرگ ترین چالش کشورمان یعنی بیکاری اشاره داشت وگفت: موسسه Delotte تحقیقی انجام داده است و در آن تحقیق که به تحقیق هزاره معروف است و باعث شده منبع و محل رجوع بسیاری از مقالات علمی شناخته شده و آمارهای مستند شود، سه چالش بزرگ جهان مطرح شده است. البته در آن پژوهش ۱۰ تا ۱۵ چالش وجود دارد که مهم ترین چالش هایی که جهان در این هزاره با آن رو به رو است، بیکاری است.
وی ادامه داد: به اعتقاد من شغل و ایجاد شغل، دادن امید، دادن آرزو و برآورده کردن آن و در ادامه حیات و دمیدن روح زندگی درکالبد یک اجتماع است. کار بزرگی که شما انجام می دهید.
دیواندری در ادامه با اشاره به فاکتور یکدلی و یکرنگی که کلید مهم کمک به اقتصاد ایران است، تصریح کرد: امروز ایران ما و مملکت ما بیش از هر زمان دیگری به یکدلی، یکرنگی، همکاری و تعامل احتیاج دارد. فارغ از هرگونه گرایش؛ فارغ از هرگونه صنف و صنعت، همه باید دست به دست هم دهیم تا ایران، کشور عزیزمان را در این شرایط خطیر کمک کنیم و به یاد داشته باشیم، مهم ترین بخش این مملکت، بخش اقتصاد است.