تاپ خبر۲۴: دو نشان زرین نوآوری در خدمات بانکداری الکترونیکی و نشان ویژه مدیریت برتر روابط عمومی درتوسعه و اطلاع رسانی خدمات بانکی به بانک صنعت و معدن رسید. به گزارش تاپ خبر۲۴از بانک صنعت و معدن ، دومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی با رویکرد ارتقای نقش تعاون […]

تاپ خبر۲۴: دو نشان زرین نوآوری در خدمات بانکداری الکترونیکی و نشان ویژه مدیریت برتر روابط عمومی درتوسعه و اطلاع رسانی خدمات بانکی به بانک صنعت و معدن رسید.

به گزارش تاپ خبر۲۴از بانک صنعت و معدن ، دومین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل، ساختمان، راه و شهرسازی با رویکرد ارتقای نقش تعاون و بخش خصوصی با اهدافی چون ایجاد فرصت هم اندیشی و تبادل دستاوردهای اجرایی در حوزه حمل و نقل، راه و صنایع وابسته، بررسی فرصت های پسا تحریم در صنعت حمل و نقل، راه، شهرسازی و ساختمان، بستر سازی وتبیین الزامات تحقق سیاست های کلی نظام در حوزه حمل و نقل چند وجهی و صنایع وابسته، شناسایی سهم، نقش و اثر دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی در اجرای سیاست های کلی نظام در حوزه حمل و نقل، راه و شهرسازی برگزار شد.
محورهای این اجلاس را فاینانس و تحقق سیاست های کلی حمل و نقل، چرایی و چگونگی توفیق یا عدم توفیق سازندگان ناوگان حمل و نقل و خودروسازان،شناسایی برترین تولیدکنندگان و سازندگان، شناسایی تجهیز کنندگان و شرکتهای خدماتی برتر در حوزه حمل و نقل، تبیین فناوری های نو در صنعت حمل و نقل در راستای چشم انداز ایران ۱۴۰۴ ، صنعت حمل و نقل و تعاملات فنی و مهندسی بین المللی و بررسی اثرات بحرانهای اقتصادی بر حمل و نقل بین المللی و درون شهری تشکیل می داد.
کلانتری معاون وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی ،عظیمی دبیرکل اتاق تعاون ایران و مطهری نژاد از پیشکسوتان روابط عمومی کشوراز سخنرانان اصلی این اجلاس بودند .
گفتنی است ، بانک صنعت و معدن در دو سال گذشته تامین مالی طرح های ملی ، زیربنایی و صنعتی کشور را با تسهیلاتی بالغ بر ١٠ میلیارد دلار به انجام رسانده که ازآن میان میتوان به قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان و طرح برقی سازی قطار تهران مشهد در بخش صنایع ریلی اشاره کرد.
در ضمن نشان اهدا شده به روابط عمومی بانک صنعت و معدن چهارمین نشان زرینی است که در عرصه اطلاع رسانی در سال جاری به روابط عمومی بانک صنعت و معدن رسیده است.