تاپ خبر۲۴: برای نخستین بار در طول سالهای عضویت سازمان در اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ایسا)، نمایندگان این سازمان به عنوان نایب رئیس دو کمیسیون فنی مهم این اتحادیه، “کمیسیون فنی سرمایه گذاری ذخایر تامین اجتماعی” و “کمیسیون فنی مطالعات امور مالی، اکچوئری و آمار”، انتصاب و به صورت رسمی برای شرکت در جلسات دعوت […]

تاپ خبر۲۴: برای نخستین بار در طول سالهای عضویت سازمان در اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی(ایسا)، نمایندگان این سازمان به عنوان نایب رئیس دو کمیسیون فنی مهم این اتحادیه، “کمیسیون فنی سرمایه گذاری ذخایر تامین اجتماعی” و “کمیسیون فنی مطالعات امور مالی، اکچوئری و آمار”، انتصاب و به صورت رسمی برای شرکت در جلسات دعوت شدند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در متن نامه هانس هورست کنکلوسکی، دبیر کل ایسا خطاب به رضا کاشف مدیرکل امور بین الملل سازمان آمده است:
“بدینوسیله از سوی صالح بن ناصر العریمی- رئیس کمیسیون فنی سرمایه گذاری ذخایر تامین اجتماعی، و ژان کلود منارد- رئیس کمیسیون فنی مطالعات امور مالی، اکچوئری و آمار، انتصاب جنابعالی و آقای حسین مشیری به عنوان نائبان روسای کمیسیون های فنی ایسا، را تبریک و خوش آمد عرض می نمایم. طبق قوانین اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (ایسا)، این انتصاب لغایت پایان دوره سه ساله ۲۰۱۶-۲۰۱۴ معتبر خواهد بود.
رئیس و نائبان روسا، اعضای اصلی کمیته راهبری کمیسیون های فنی هستند. نائبان روسا، نقش بسیار مهمی در همراهی و مساعدت به رئیس کمیسیون های فنی ایسا در امر برنامه ریزی و راهبری فعالیت های کمیسیون های فنی با محوریت رسیدگی به موضوعات دارای اولویت و مشارکت در برنامه ریزی و اجرای اهداف و برنامه کاری ایسا ایفا می کنند. همچنین انتظار می رود این افراد همواره از پروژه های کمیسیون های فنی، پشتیبانی عملیاتی و تخصصی بنمایند. دبیرخانه کل ایسا نیز از کلیه فعالیت های کمیسیون های فنی شامل برنامه ریزی و هماهنگی برنامه کار کمیسیون با سایر فعالیت های ایسا به شدت حمایت و پشتیبانی فنی و تخصصی می نماید.”
همچنین به دلیل پیشنهاد آقای نجات امینی معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان تامین اجتماعی از ایشان نیز جهت شرکت در اجلاس کمیسیون های فنی دعوت به عمل آمده است.
امید می رود در شرایط جدید پسا برجام که همه کشور در تلاش برای توسعه ظرفیت ها و انتقال دانش و تکنولوژی هستند، سازمان تامین اجتماعی نقش تاریخی و اثرگذار خود را هرچه بهتر ایفا نماید.