تاپ خبر۲۴:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛«دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» را  با هدف تبیین و ارائه تمامی رویدادهای مالی مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت حسابداری رویدادهای مزبور را ابلاغ کرد. «دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» مشتمل بر سه بخش عملیات حسابداری […]

تاپ خبر۲۴:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛«دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» را  با هدف تبیین و ارائه تمامی رویدادهای مالی مرتبط با اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و همچنین ایجاد وحدت رویه در نحوه ثبت حسابداری رویدادهای مزبور را ابلاغ کرد.
«دستورالعمل حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» مشتمل بر سه بخش عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی عقود «مرابحه» ،«استصناع» و عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مدت‌دار در قالب عقد خرید دین است.
در دستورالعمل مورد اشاره، تلاش شده است تمامی رویدادهای مالی مرتبط با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، بالاخص بانک گشایش‌کننده و بانک تنزیل‌کننده به نحو مطلوبی ملحوظ ‌نظر قرار گیرد و از رهگذر آن، وحدت رویه، ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نهایتاً  ارتقاء شفافیت صورت‌های مالی شبکه بانکی کشور حاصل گردد.
با توجه به فراز پایانی دستورالعمل مورد اشاره مبنی بر لازم‌الاجراء بودن مفاد آن در خصوص اعتبارات اسنادی داخلی ـ ریالی که از تاریخ پانزدهم دی ماه سال یکهزار و سیصدو نود و یک به بعد گشایش شده‌اند، هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است؛ در چارچوب مفاد بندهای (۳۹) و (۴۰) استاندارد حسابداری شماره (۶) با عنوان ”گزارش عملکرد مالی“، ثبت‌های حسابداری اصلاحی‌لازم را وفق مفاد دستورالعمل ابلاغی، در دفاتر خود اعمال نماید.
گفتنی است این دستورالعمل پیرو ابلاغ «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» و نیز بخشنامه ی با عنوان «ضوابط ناظر بر تعرفه‌های بانکی اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی» به بانک‌های دولتی، غیردولتی شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت ابلاغ شده است.