تاپ خبر۲۴:یکصدو شصت و دومین گردهمایی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران، با موضوع ” جوانمردی سازمانی” برگزار خواهد شد. بر اساس این خبر، در این گردهمایی آقای دکتر خاکی استاد برجسته دانشگاه، پیرامون موضوع ” جوانمردی سازمانی” سخنرانی خواهند کرد. گفتنی است این جلسه در روز چهارشنبه مورخ۱ آبان ۱۳۹۲، از ساعت ۱۶ در محل […]

تاپ خبر۲۴:یکصدو شصت و دومین گردهمایی ماهانه انجمن روابط عمومی ایران، با موضوع ” جوانمردی سازمانی” برگزار خواهد شد.
بر اساس این خبر، در این گردهمایی آقای دکتر خاکی استاد برجسته دانشگاه، پیرامون موضوع ” جوانمردی سازمانی” سخنرانی خواهند کرد.
گفتنی است این جلسه در روز چهارشنبه مورخ۱ آبان ۱۳۹۲، از ساعت ۱۶ در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران واقع در خیابان فلسطین شمالی،نرسیده به خیابان زرتشت،پلاک۵۱۷ برگزار خواهد شد. حضور کلیه اساتید،دانشجویان و کارشناسان روابط‌عمومی در این گردهمایی آزاد است.