تاپ خبر۲۴: بانک ملت با حضور در اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی توانست عنوان بانک برتر کشور در بکارگیری و نهادینه سازی راهبردها و راهکارهای مدیریت ریسک سازمانی در سطح کلیه سطوح و فعالیت ها را کسب نماید. دکتر عالی نژاد مدیر ریسک تطبیق بانک توسعه و تجارت اکو، به نمایندگی از برگزار کنندگان […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت با حضور در اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی توانست عنوان بانک برتر کشور در بکارگیری و نهادینه سازی راهبردها و راهکارهای مدیریت ریسک سازمانی در سطح کلیه سطوح و فعالیت ها را کسب نماید.

دکتر عالی نژاد مدیر ریسک تطبیق بانک توسعه و تجارت اکو، به نمایندگی از برگزار کنندگان کنفرانس ضمن تشکر از جناب آقای رستگار مدیرعامل محترم بانک ملت و اعضای هیات مدیره، بانک ملت را به عنوان بانک برتر و موفق در زمینه مدیریت ریسک اعلام نمود و معرفی بانک ملت به عنوان الگو توسعه مدیریت ریسک در سیستم بانکی را دستاورد اولین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی دانست. بانک ملت در این کنفرانس موفق به دریافت گواهی عملکرد برتر در مدیریت ریسک سازمانی شد.
کنفرانش مدیریت ریسک سازمانی در روز چهارشنبه مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۴ در محل همایش های مرکز مدیریت صنعتی با حضور مدیران و کارشناسان داخلی و خارجی از کشورهای استرالیا، ترکیه و انگلیس و همچنین با شرکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، بیمه ها، شرکت های سرمایه گذاری و … برگزار گردید.
شایان ذکر است پنل تخصصی مدیریت ریسک سازمانی در صنعت بانکی کشور با ریاست بانک ملت و با حضور سایر بانکهای کشور برگزار گردید. در این پنل بانک ملت به عنوان نمونه موفق و پیشرو در سیستم بانکی کشور معرفی گردید.