تاپ خبر۲۴:تمامی شعب بانک ملی ایران، آماده دریافت ما به التفاوت هزینه سفر عمره مفرده سال ۹۳-۱۳۹۲ می‌باشند. براساس اعلام سازمان حج و زیارت عمره‌گذارانی که طبق فراخوان اعلامی قصد تشرف به سرزمین وحی در سال ۹۳-۱۳۹۲ را دارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور نسبت به پرداخت ما به […]

تاپ خبر۲۴:تمامی شعب بانک ملی ایران، آماده دریافت ما به التفاوت هزینه سفر عمره مفرده سال ۹۳-۱۳۹۲ می‌باشند.
براساس اعلام سازمان حج و زیارت عمره‌گذارانی که طبق فراخوان اعلامی قصد تشرف به سرزمین وحی در سال ۹۳-۱۳۹۲ را دارند، می‌توانند با مراجعه به شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور نسبت به پرداخت ما به التفاوت هزینه سفر عمره مفرده خود اقدام کنند.
لازم به ذکر است عمره‌گذاران بدون هیچ گونه محدودیت جغرافیایی می‌توانند جهت پرداخت وجه مذکور به هر یک از شعب بانک ملی ایران در سراسر کشور مراجعه کنند.