تاپ خبر۲۴:همراه اول از آغاز عرضه برگ سهام افزایش سرمایه این اپراتور خبر داد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل ازاداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان، از روز پنج¬شنبه ۲۰ آذرماه می توانند جهت دریافت برگ سهام موضوع افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۳ به […]

تاپ خبر۲۴:همراه اول از آغاز عرضه برگ سهام افزایش سرمایه این اپراتور خبر داد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل ازاداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، کلیه سهامداران و یا نمایندگان قانونی ایشان، از روز پنج¬شنبه ۲۰ آذرماه می توانند جهت دریافت برگ سهام موضوع افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۱/۹۳ به میزان ۹۳٫۷ درصد، به مراکز تلفن ثابت مراجعه کنند.