تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار کسب و کار و همسویی با سیاست های کلان اشتغال، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه بیش از ۱۱ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی و بیش از سه هزار تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه […]

تاپ خبر۲۴ : بانک ملی ایران در راستای حمایت از بازار کسب و کار و همسویی با سیاست های کلان اشتغال، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه بیش از ۱۱ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه خود اشتغالی و بیش از سه هزار تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی با معرفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان های حمایتی پرداخت کرده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک در مدت مذکور تعداد ۱۱ هزار و ۶۸۹ فقره تسهیلات خود اشتغالی و سه هزار و ۸۹۰ فقره تسهیلات مشاغل خانگی به ارزش بیش از دو هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره)، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و… پرداخت کرده است.

در شش ماه ابتدای امسال تعداد هشت هزار و ۵۱۱ فقره تسهیلات خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی (ره) به ارزش بالغ بر یک هزار و ۴۸۴ میلیارد ریال و بالغ بر دو هزار و ۷۳۲ فقره تسهیلات خوداشتغالی بهزیستی به ارزش ۴۳۶ میلیارد و ۹۵۵ میلیون ریال توسط بانک ملی ایران پرداخت شده است.

همچنین این بانک در راستای عمل به رسالت و مسئولیت های اجتماعی خود، پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی به سازمان های حمایتی را نیز در دستور کار خود قرار داده که بر این اساس در مدت مذکور، ۴۶۶ فقره از این تسهیلات به ارزش ۳۳ میلیارد و ۱۰۱ میلیون ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و ۳۱۵ فقره به ارزش ۲۵ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است.

پرداخت نه فقره تسهیلات مشاغل خانگی بنیاد شهید به ارزش ۶۴۰ میلیون ریال و سه هزار و ۱۲۰ فقره تسهیلات مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ارزش ۲۸۶ میلیارد و ۱۳۷ میلیون ریال از دیگر اقدامات بانک ملی ایران در راستای حمایت از بخش اشتغال بوده است.