تاپ خبر۲۴: خدمات رسانی شعب بانک شهر برای توزیع بن کارت های نمایشگاه کتاب تهران در روز جمعه ٢٨ شعبه بانک شهر، روز جمعه هشتم اردیبشهت ماه به منظور ارایه بن کارت های نمایشگاه کتاب تهران فعال هستند. به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، به منظور تسهیل در ارایه خدمات در آستانه […]

تاپ خبر۲۴: خدمات رسانی شعب بانک شهر برای توزیع بن کارت های نمایشگاه کتاب تهران در روز جمعه ٢٨ شعبه بانک شهر، روز جمعه هشتم اردیبشهت ماه به منظور ارایه بن کارت های نمایشگاه کتاب تهران فعال هستند.

به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، به منظور تسهیل در ارایه خدمات در آستانه افتتاح سی امین نمایشگاه کتاب تهران، ٢٨ شعبه این بانک که بیشترین تقاضای ثبت نام را داشته اند، روز جمعه هشتم اردیبهشت ماه، آماده ارایه بن کارت به متقاضیان هستند. به این منظور، این شعب، فردا از ساعت٩ صبح تا ١٢ ظهر آماده پاسخگویی و ارایه بن کارت به متقاضیان خواهند بود. بر این اساس، ارایه بن کارت در این شعب، صرفا به متقاضیانی صورت میگیرد که شعب اعلام شده را به عنوان شعبه مورد نظر در سایت وزارت ارشاد انتخاب کرده اند