تاپ خبر۲۴: متن جوابیه بانک ایران زمین به خبرگزاری تسنیم  سردبیر محترم خبرگزاری تسنیم  با سلام ؛     احتراماً نظر به اینکه خبر مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ با کد خبر ۶۶۱۷۶۷ مبنی بر ” حکم توقیف اموال بانک ایران زمین صادر شد ” ، برخلاف واقع تهیه گردیده ، تقاضا دارد دستور فرمایند نسبت به درج جوابیه ذیل […]

تاپ خبر۲۴: متن جوابیه بانک ایران زمین به خبرگزاری تسنیم 

سردبیر محترم خبرگزاری تسنیم 

با سلام ؛     احتراماً نظر به اینکه خبر مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ با کد خبر ۶۶۱۷۶۷ مبنی بر ” حکم توقیف اموال بانک ایران زمین صادر شد ” ، برخلاف واقع تهیه گردیده ، تقاضا دارد دستور فرمایند نسبت به درج جوابیه ذیل اقدام گردد: متعاقب بروز اختلاف فی مابین این بانک و شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا و حصول سازش فیمابین طرفین که مورد تأئید آقای محمدرضا بوذری وکیل شرکت مذکور نیز قرار گرفته گزارش اصلاحی تنظیم و مقرر گردید در سه مرحله نسبت

به اجرای کامل متن گزارش اصلاحی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی تهران اقدام شود که مراحل اول و دوم آن بصورت کامل اجرا گردید و برای اجرای مرحله سوم ، توسط شعبه مذکور اخطاریه صادر و نهایتاً در تاریخ ۲/۱۲/۹۳ منجر به تنظیم صورتجلسه جهت اجرای مرحله سوم گزارش اصلاحی شد که اقدامات لازم در جهت اجرای آن در دست انجام می باشد .

لذا ملاحظه می گرددد بر خلاف آنچه در خبر آمده ، اساساً حکم یا دستوری مبنی بر توقیف اموال این بانک صادر نشده و خبرمذکور واقعیت نداشته و کذب محض است . ضمناً از آنجا که انتشار گسترده خبر مذکور که از مصادیق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است ، می تواند   خسارات مادی و معنوی فراوانی را به این بانک تحمیل نماید ، این بانک حق خویش را جهت مراجعه به مراجع قضائی ذیصلاح و مراجع انتظامی و از جمله دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری علیه آقای محمد رضا بوذری و شخص یا اشخاص دیگری که به نحوی از انحاء در تولید و انتشار خبر غیر واقعی مذکور تحت هر عنوان مداخله داشته اند ، برای خود محفوظ می دارد .           

                                                                                                             بانک ایران زمین