شنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۸

حمایت فائو از مشارکت جمعی برای مقابله با کم آبی در ایران

حمایت فائو از مشارکت جمعی برای مقابله با کم آبی در ایران

تاپ خبر۲۴: نماینده فائو با تاکید بر اینکه ایران چالشهای متعدی را در بخش آب تجربه کرده و کمبود آب، در حال حاضر، تبدیل به یک اولویت ملی شده است، گفت: رشد جمعیت، تغییر اقلیم، افزایش نیازهای آبی و کاهش تامین آب از جمله مواردی هستند که فشار وارده شده به منابع آب کشور را افزایش داده اند.

سرج ناکوزی نماینده فائو در جمهوری اسلامی ایران به مناسبت برگزاری نخستین روز ملی آب در ایران (۱۲ اسفند ۱۳۹۴) با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی در حال حاضر حدود ۷۰ درصد منابع آب جهان و نزدیک به ۹۵ درصد منابع آب بسیاری از کشورهای در حال توسعه را مصرف می کند، گفت : در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که کشورها به طور طبیعی با کمبود آب مزمن دست به گریبان هستند، یکی از مهمترین چالشها، تامین امنیت آبی و غذایی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در شرایط کمیابی شدید و غیرمنتظره آب است.
بر اساس مشاهدات فائو به خطر افتادن بهره وری سامانه های کشاورزی با کاهش کیفیت منابع خاک، بیابان زایی، افزایش شدت طوفان های گرد و غبار و افت معیشتی همراه شده است. خشکسالی در شرایطی که راه کارهای مناسب مواجهه با آن در سطح محلی، ملی و منطقه ای وجود نداشته باشد، می تواند بسیار مخرب باشد.
نماینده فائو با تاکید بر اینکه ایران چالشهای متعدی را در بخش آب تجربه کرده است به طوری که کمبود آب، در حال حاضر، تبدیل به یک اولویت ملی شده، گفت: رشد جمعیت، تغییر اقلیم، افزایش نیازهای آبی و کاهش تامین آب از جمله مواردی هستند که فشار وارده شده به منابع آب کشور را افزایش داده اند.
ایران با متوسط بارش ۲۵۷ میلیمتر که کمتر از یک سوم متوسط جهانی است و قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین با دمای متوسط ۱۷ درجه سانتی گراد، ایران در دسته کشورهای با تنش آبی است. میزان منابع آب تجدید پذیر ایران در ۱۵ سال گذشته به یک سوم متوسط جهانی نزول پیدا کرده است.
برای رسیدگی به این چالش ها، فائو به عنوان یک نهاد تخصصی بین المللی در سال ۲۰۱۳ میلادی، ابتکار عمل کمیابی آب (WSI) را تاسیس نمود که اولین خروجی آن، راهبردهای مشارکتی منطقه ای برای مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است. راهبرد مشارکت منطقه ای، برای کمک به کشورهای منطقه در جهت شناسایی و تنظیم سیاست ها، ساختار حکمرانی، سرمایه گذاری ها و اقداماتی که به صورت پایدار منجر به بهبود بهره وری می شوند، چهارچوبی را فراهم می کند. از سال ۲۰۱۶ میلادی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای نقطه تمرکز این ابتکار عمل انتخاب شده است.
نماینده فائو در ایران با اشاره به اینکه “همکاری راهبردی، مکمل توانایی های تخصصی فائو در جمع آوری و توسعه داده ها و اطلاعات بروز و شواهد واقعی پشتیبانی کننده فرآیندهای مدیریت منابع آب، سیاست گذاری و تصمیم گیری است” گفت: این همکاری را می توان یک پیشرفت قابل ملاحظه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا در جهت محاسبه معیارهای کمی، پایش و ارزیابی خروجی ها و دستاوردها (شامل موارد مرتبط با اهداف توسعه پایدار) تلقی نمود.
یکی دیگر از ابعاد مهم این همکاری راهبردی در پرداختن به چالش بنیادی کمبود آب، بسیج طیف گسترده ای از ذینفعان است. ما همه اعتقاد داریم که آب یک عنصر حیاتی برای زندگی همه است. اما حیاتی بودن آب تنها به جنبه های اجتماعی و زیست محیطی و یا حیات بخشیدن به انسان محدود نمی شود، بلکه یک مسئله اقتصادی نیز هست. سرمایه گذاری در مدیریت موثر منابع آب برای توانمندسازی جوامع محلی و تقویت بخش کشاورزی و مناطق روستایی ضروری است.
نماینده فائو در جمع بندی سخنانش با تصریح اینکه همکاری بخشهای دولتی و خصوصی، یکی از محورهای اصلی تعامل با طیف گسترده ذینفعان است خاطر نشان ساخت از طریق تقویت مشارکت دولت ها، نهادهای بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی، قادر به توسعه سیاست های نوین مشارکتی، حکمرانی و مدیریت برای استفاده پایدار از منابع آب کمیاب خواهیم بود.

نوشته شده توسط سايت خبري تحليلي تاپ خبر 24 در پنج شنبه, ۱۳ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۳:۰۹ ب.ظ

دیدگاه