تاپ خبر۲۴:بانک ملت با هدف کمک به رشد و توسعه اقتصادی استان مرکزی، اعطای تسهیلات به شرکت های تولیدی این استان را در دستور کار جدی خود قرار داده است. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، مدیریت شعب استان مرکزی در این راستا حدود دو هزار میلیارد ریال به شرکت های ماشین سازی، عصر […]

تاپ خبر۲۴:بانک ملت با هدف کمک به رشد و توسعه اقتصادی استان مرکزی، اعطای تسهیلات به شرکت های تولیدی این استان را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، مدیریت شعب استان مرکزی در این راستا حدود دو هزار میلیارد ریال به شرکت های ماشین سازی، عصر پویا، شهرداری ساوه، کیمیاگران امروز، لبنیاتی کالبر و شرکت کربن صنعت، وابسته به شرکت آلومینیوم ایران تسهیلات داده است.
گشایش حدود ۵۲ میلیون دلار و ۱۶ میلیون یورو اعتبار اسنادی وارداتی برای شرکت های ماشین سازی، لبنیاتی کالبر و کربن صنعت و حدود ۱۳۵۰ میلیارد ریال ضمانتنامه برای سه شر کت بزرگ تولیدی، از دیگر اقدامات بانک ملت برای حمایت از تولید در استان مرکزی است.