تاپ خبر۲۴: بانک مسکن در دو سال اخیر منابعی را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از محل کمک‌های مردمی و کارمندان این بانک تامین کرده است که جای تقدیر دارد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن، صادق صداقت مدیر روابط عمومی ستاد دیه استان تهران با بیان این مطلب گفت:خوشبختانه حمایت‌های مردمی […]

تاپ خبر۲۴: بانک مسکن در دو سال اخیر منابعی را برای آزادی زندانیان جرائم غیرعمد از محل کمک‌های مردمی و کارمندان این بانک تامین کرده است که جای تقدیر دارد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک مسکن، صادق صداقت مدیر روابط عمومی ستاد دیه استان تهران با بیان این مطلب گفت:خوشبختانه حمایت‌های مردمی و نظام بانکی در زمینه حمایت از زندانیان نیازمند و آبرومند طی سال های اخیر بیش از پیش افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه بانک مسکن در راستای امر نیکوکارانه آزادی زندانیان آبرومند ، شماره حساب ویژه‌ای اختصاص داده است اظهار کرد: هموطنان نیکوکار می‌توانند از طریق واریز کمک های مالی خود به حساب شماره ۶۲۸۰۲۳۱۵۲۲۲۲۲۲۲۲ بانک مسکن، در انجام فعالیت های خیرخواهانه و حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد با بانک مسکن سهیم شوند.
مدیر روابط عمومی ستاد دیه استان تهران با تشریح آخرین وضعیت فرآیند آزادی زندانیان آبرومند گفت: ستاد دیه حساسیت ویژه‌ای نسبت به کمک‌های مردمی دارد چراکه خود را امانتدار مردم می داند، بنابراین کمک‌های مردمی برای آزادی زندانیان آبرومند نیازمند با دقت و حساسیت هزینه می‌شود.
وی با یادآوری اینکه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند کل کشور از سال ۶۹ تشکیل و در سال ۸۳ نیز ستاد دیه استان تهران ایجاد شد و فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از ابتدای تاسیس ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان کشور در سال ۶۹ تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر زندانی غیرعمد و آبرومند در کل کشور و از سال ۸۳ همزمان با تاسیس ستاد دیه در استان تهران بیش از ۷ هزار نفر به همت مردم و سیستم بانکی آزاد شدند.
مدیر روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان تهران افزود: همچنین در سال جاری تاکنون ۲۳۰ زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شدند که از این تعداد ۲۲ نفر بابت دیه، ۱۰۹ نفر بابت بدهکاری مالی، ۸۶ نفر بابت مهریه و ۱۳ نفر نیز بابت نفقه در زندان بودند.