به گزارش سایت خبری تاپ خبر ۲۴،معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفت: دولت مصمم است که افزایش ضریب ریالی را پس از تصویب لایحه سه دوازدهم در اسفند ماه سال جاری مصوب کند تا افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت از فروردین ماه اعمال شود.  رحیم ممبینی اظهار کرد: برای بودجه سال […]

به گزارش سایت خبری تاپ خبر ۲۴،معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی گفت: دولت مصمم است که افزایش ضریب ریالی را پس از تصویب لایحه سه دوازدهم در اسفند ماه سال جاری مصوب کند تا افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت از فروردین ماه اعمال شود. 

رحیم ممبینی اظهار کرد: برای بودجه سال ۹۲ قصد داریم پس از تصویب لایحه سه دوازدهم به عنوان قانون دریافت و پرداخت که بعد از ۲۰ اسفند ماه صورت می گیرد با توجه به اختیارات دولت که از جمله آن افزایش ضریب ریالی است، افزایش این ضریب ها را در اسفند ماه به تصویب برسانیم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهوری تاکید کرد: با این اقدام افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت از فروردین ماه میسر خواهد بود.

وی با بیان این که رقم افزایش حقوق بستگی به وزن حقوقی هر فرد دارد، تاکید کرد: اکنون میزان ضریب ریالی ۸۰۵ است که ۲۰ درصد به آن اضافه می شود. به گزارش ایسنا ممبینی با بیان این که افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۹۱ در تیر ماه و در سال ۹۰ در اردیبهشت ماه اعمال شد، اضافه کرد: دولت با هدف کمک به معیشت کارمندان در اجرای چنین تصمیمی مصمم است و آن را …