تاپ خبر۲۴: وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه سازمان های تابعه، بانک ها و بیمه های زیرمجموعه آن، با برپایی غرفه، در نمایشگاه – موزه دفاع مقدس شرکت کردند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا، غرفه وزارت اقتصاد در فضایی به مساحت ۱۲۰ متر واقع در سالن شماره یک محل دایمی برگزاری […]

تاپ خبر۲۴: وزارت امور اقتصادی و دارایی به همراه سازمان های تابعه، بانک ها و بیمه های زیرمجموعه آن، با برپایی غرفه، در نمایشگاه – موزه دفاع مقدس شرکت کردند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از شادا، غرفه وزارت اقتصاد در فضایی به مساحت ۱۲۰ متر واقع در سالن شماره یک محل دایمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برپا شده است.
این گزارش حاکی است، در این غرفه تصاویر و یادبودهای شهدا و ایثارگران مجموعه وزارت اقتصاد در دوره جنگ تحمیلی و نیز نماگرهای اقتصادی مربوط به این دوران به نمایش گذاشته شده است.
از جمله نماگرها و نمودار به نمایش درآمده در غرفه وزارت امور اقتصادی و دارایی در نمایشگاه دفاع مقدس، متغیرهای کلان اقتصادی همچون “رشد اقتصادی”، “رشد نقدینگی”، “بودجه دولت و آمار درآمد و پرداخت های آن”، “نرخ بیکاری”، “نرخ مشکارکت اقتصادی”، “نرخ تورم”، “کسری بودجه”، “نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی”، “میزان نفوذ بیمه”، “خسارات پرداختی و حق بیمه های تولیدی” و … در ایام هشت ساله ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ است.
همچنین سایر شاخصهای اقتصادی از جمله چون “هزینه های جاری”، “درآمدهای گمرکی”، “نسبت درآمدهای گمرکی به تولید ناخالص داخلی”، “درآمد های مالیاتی”، “نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی”، “برآورد خسارت مستقیم مادی جنگ” در دوران هشت ساله جنگ تحمیلی، از جمله دیگر نماگرها و نمودارهای به نمایش در آمده در غرفه مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این گزارش حاکی است، امروز غرفه وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بازدید مرتضی بانک معاون کل نهاد ریاست جمهوری،مهندس چیت چیان وزیر نیرو و سردار وحیدی وزیر سابق دفاع قرار گرفت.