تاپ خبر۲۴:همراه اول با توجه به اهمیت مقوله انسانی کارآمد، به نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف می‌رود و ضمن جمع‌آوری دیجیتال رزومه‌های کارجویان و متخصصان از طریق پلتفرمی بومی، از طریق بازی ویژه‌ای به معرفی صنعت تلکام می‌پردازد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول در نظر دارد با توجه به اهمیت مقوله نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در سیزدهمین نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف از تاریخ ۲۱ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۲ شرکت کند.

اهمیت برگزاری این رویداد در خلق فرصتی ویژه برای گفتگوی بیشتر با کارجویان، سرمایه گذاری روی استعدادها و هدایتگری نخبگان به سمت موقعیت های شغلی همسو با زمینه مهارتی آنان است.

از جهت دیگر کارجویان متقاضی باکفایت نیز می توانند مهارت ها و داشته های خود را در فضایی رقابتی در بوته آزمایش قرار دهند و توانمندی های خود را برای دستیابی به موقعیت های شغلی موجود در گروه همراه اول محک بزنند.

بر این اساس همراه اول با نگاهی جامع و تمامی موقعیت های شغلی موجود در تمامی ارکان سازمانی از جمله معاونت های فنی و توسعه شبکه، فناوری اطلاعات، بازاریابی و فروش و… به این نمایشگاه می رود و ضمن تشریح فرآیندهای جذب و استخدام برای کارجویان، به دریافت رزومه های متقاضیان می پردازد.

علاوه بر این متقاضیان می توانند با مراجعه به غرفه همراه اول، ضمن آشنایی با صنعت تلکام از طریق «انجام بازی»، از طریق تعامل با نرم افزار طراحی و پیاده سازی شده توسط این اپراتور، به سمت مسیر شغلی متناسب با خودشان هدایت شوند.