تاپ خبر۲۴:مدیر‌عامل بانک شهر با اشاره به حمایت این بانک از پروژه‌های شهری تصریح کرد: چنانچه سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های تولیدی و ایجاد ارزش‌افزوده هدایت شود به خروج از رکود کمک بسیاری می‌کند. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مدیریت امور ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد‌پورزرندی با اشاره به افزایش سرمایه […]

تاپ خبر۲۴:مدیر‌عامل بانک شهر با اشاره به حمایت این بانک از پروژه‌های شهری تصریح کرد: چنانچه سرمایه‌ها به سمت پروژه‌های تولیدی و ایجاد ارزش‌افزوده هدایت شود به خروج از رکود کمک بسیاری می‌کند.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از مدیریت امور ارتباطات و روابط‌عمومی بانک شهر، دکتر حسین محمد‌پورزرندی با اشاره به افزایش سرمایه این بانک اظهار کرد: با اقدامات انجام شده تا نیمه تیرماه سال جاری و پیش از برگزاری مجمع بانک شهر، سرمایه این بانک به ۱۶هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت و همچنین از طریق کسب EPSبخش عملیات بانکداری و شرکت‌ها به منظور توزیع بین سهام‌داران و افزایش سرمایه بانک استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی گفت: در مجموع کاهش نرخ سود بانکی با هدف کاهش نرخ تسهیلات به نفع عامه مردم است و امیدواریم با پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه در شرایط کنونی‌، از بسیاری از سوء‌استفاده‌های احتمالی موسسات غیرمجاز جلوگیری شود.
پورزندی با تاکید بر اهمیت مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های تولیدی و شهری خاطرنشان کرد: چنانچه روشی در نظر گرفته شود که سرمایه‌های موجود به سمت پروژه‌های تولیدی و ایجاد ارزش‌افزوده هدایت شود، به خروج از رکود کمک بسیاری خواهد شد.
پورزرندی با تاکید بر این که هدف بانک شهر، بنگاه‌داری اقتصادی نیست، به حمایت این بانک از پروژه‌های شهری در کلانشهرهای کشور اشاره کرد و افزود: شرکت‌های تابعه این بانک نیز در راستای پیاده‌سازی اهداف استراتژیک این مجموعه فعالیت می‌کنند که به دنبال حضور در عرصه‌های تخصصی پروژه‌های عمران شهری است‌.