تاپ خبر۲۴: قاسم بختیاری‌فر در گفتگو با «نسیم» افزود: بانک آینده عملیات ارزی نداشته که بخواهد بابت آن به بانک سرمایه بدهی داشته باشد؛ بدهکار دانه درشت نداریم  رئیس هیات مدیره بانک آینده،مطالبات معوق را یک چالش مهم دانست که همه  بانک ها از جمله بانک آینده  هم گرفتار آن بوده و افزود که البته، […]

تاپ خبر۲۴: قاسم بختیاری‌فر در گفتگو با «نسیم» افزود: بانک آینده عملیات ارزی نداشته که بخواهد بابت آن به بانک سرمایه بدهی داشته باشد؛ بدهکار دانه درشت نداریم

 رئیس هیات مدیره بانک آینده،مطالبات معوق را یک چالش مهم دانست که همه  بانک ها از جمله بانک آینده  هم گرفتار آن بوده و افزود که البته، بانک آینده در بین سایر بانک ها در این زمینه از نسبت خوبی برخوردار است.

قاسم بختیاری فر در گفتگو با نسیم،اذعان داشت که بانک آینده برای پیگیری مطالبات معوق خود فعالیت واقدامات جدی را انجام داده تا آنها تعیین تکلیف بشوند و افزود که میزان مطالبات معوق بانک آینده نسبت به کل تسهیلات پرداختی  بین ۱۰ تا ۱۰٫۵ درصد بوده است.

رئیس هیات مدیره بانک آینده اطمینان داد که  بانک متبوع او بدهکار دانه درشت،بدان صورتی که بانک های دولتی درگیرآن هستند را ندارد و تصریح کردکه درمقطعی،بانک آینده امکان پرداخت تسهیلات را نداشته بنابراین تسهیلات کمتری را درسال گذشته ارایه کرد.

*حساب مثبت بانک آینده نزد بانک مرکزی

وی،بابیان اینکه حساب بانک آینده نزدبانک مرکزی درسال گذشته قرمز بوده است،گفت که  در حال حاضر، خوشبختانه حساب این بانک نزد بانک مرکزی  مثبت بوده و قرمز هم نیست.

*کمبود نقدینگی و جذب منابع ؛ چالش های  نظام بانکی

رئیس  هیات مدیره بانک آینده جذب منابع و کمبود نقدینگی را دوچالش مهم امروز شبکه بانکی خواند و گفتکه با توجه به اینکه  عمده درامد های بانک ها از  محل  فعالیت های ارزی  بوده ، در سالیان اخیر، به دلیل شرایط خاص اقتصاد، این بخش از فعالیت بانکها تعطیل بوده و بانک ها  سودی نداشته و یا دچار کاهش سود شده اند.

وی ابراز امید واری  کردکه با اجرای توافق برجام،و باز تر شدن  فضای اقتصاد کشور مشکل نقدینگی  در نیمه دوم امسال  مرتفع شود.

*بانک آینده بدهی به سرمایه ندارد

رئیس هیات مدیره بانک آینده، درباره بدهی احتمالی ارزی این بانک به بانک سرمایه هم ضمن رد این بدهی گفت که  بانک سرمایه از بانک آینده طلب  ارزی  ندارد.

به گفته وی، بانک آینده عملیات ارزی  نداشته که بخواهد بابت آن به بانک سرمایه بدهی داشته باشد.

چندی پیش،یک رسانه به نقل ازمدیرعامل بانک سرمایه مدعی شده که طلب ارزی بانک سرمایه از بانک آینده  حدود ۴۶۸ میلیارد ریال بوده که  همچنان در دست پیگیری بوده و هنوز بانک آینده به ما بدهکار است.

رئیس هیات مدیره بانک آینده ، هرگونه بدهی ارزی بانک متبوع خود به بانک سرمایه را رد کرد.

*تکمیل زنجیره خدمات بانکی آینده

بختیاری فر،خبردادکه بانک متبوع او، درزمینه بانکداری خرد ومتوسط برنامه های مفصلی تدارک دیده تا بتواند با ارایه تسهیلات مالی،مشتریان خود درعرصه های مختلف تولیدی خرد و متوسط را حمایت کند.

وی، درعین حال، اعلام داشت که بانک آینده بر روی ارایه خدمات بانکداری الکترونیک ومجازی  متمرکز شده و افزود که در این راستا، چندین محصول جدید از سوی بانک آینده به عرصه شبکه بانکی عرضه شده است.