تاپ خبر۲۴: معاون رفاه وزیر تعاون از حذف یارانه ۱۰ درصد در فاز اول تا سه ماه دیگر خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادی بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند. به گزارش تاپ خبر۲۴، احمد میدری به […]

تاپ خبر۲۴: معاون رفاه وزیر تعاون از حذف یارانه ۱۰ درصد در فاز اول تا سه ماه دیگر خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادی بانک جامع اطلاعات اقتصادی راه‌اندازی و در اختیار مردم قرار می‌گیرد و کسانی که این اطلاعات را به دولت قرار ندهند، یارانه نمی‌گیرند.

به گزارش تاپ خبر۲۴، احمد میدری به بیان آخرین رایزنی‌ها، بحث‌ها و روش‌های مطرح در دولت برای شناسایی حذف دهک‌های پردرآمد از لیست یارانه پرداخت و با تائید این مساله که وزارت تعاون مسئول شناسایی دهک‌ها شده است، گفت: این کار دو قسمت دارد. اول راه‌اندازی بانک اطلاعات اقتصادی است که مرکز آمار و وزارت اقتصاد هم می‌تواند این کار را انجام دهد. بخش دیگر تحقیقات میدانی است. به طور مثال کسی که درآمد دارد اما به دلیل بیماری نیازمند یارانه است باید در تحقیقات میدانی شناسایی شوند.وی ادامه داد: این تحقیقات میدانی تنها در وزاتخانه‌ای می‌تواند صورت گیرد که سازمان‌هایی را در سراسر کشور داشته باشد، به همین دلیل سازمان هدفمندی که تنها در تهران است نمی‌تواند چنین کاری را انجام دهد. همینطور مرکز آماربه دلیل نداشتن شعبه‌های شهرستانی توانایی انجام چنین کاری را ندارند. اما وزارت رفاه، سازمان بهزیستی و کمیته امداد می‌توانند بازوی اجرای تحقیقات میدانی در سطح کشور باشند.

* تعداد دهک‌ها برای حذف هنوز نهایی نشده/ثروت و درآمد معیار حذف

معاون رفاه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود تاکنون در چندین جلسه ستاد هدفمندی در دولت یازدهم شرکت داشته است، درباره بحث‌های مختلفی که تاکنون در ستاد برای حذف یارانه برخی دهک‌ها مطرح شده، گفت: هنوز درباره اینکه چند دهک حذف شوند، به جمع بندی نرسیده ایم. در ضمن برای جبران کسری بودجه یارانه ها روشهای دیگری غیر از حذف دهک‌ها مثل افزایش قیمتها هم مطرح شده ولی به دلیل اینکه اولویت دولت مهار تورم است، روشهای جایگزین فعلا مطرح نیست.میدری در پاسخ به اینکه حذف سه دهک جمعیتی مد نظر است یا حذف سه دهک درآمدی است؟گفت: معیاری که برای حذف گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود تنها درآمد نیست. بلکه ترکیبی از ثروت و درآمد است.وی در پاسخ به این سوال که چه میزان از افراد باید حذف شود تا کسری بودجه دولت جبران شود گفت: نمی‌توان دهک‌ها را تا میزانی حذف کرد که کسری بودجه جبران شود، شاید کسری بودجه به قدری زیاد باشد که نیازمند حذف تعداد زیادی از یارانه‌ب