تاپ خبر۲۴: جهانگیری برای ثبت نام در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران کاندیدا شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از خبرگزاری موج، مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی تهران گفتنی است؛ انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در تاریخ ۱۸ اسفند در […]

تاپ خبر۲۴: جهانگیری برای ثبت نام در انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران کاندیدا شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از خبرگزاری موج، مهدی جهانگیری، رئیس گروه مالی گردشگری برای حضور در انتخابات اتاق بازرگانی تهران
گفتنی است؛ انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در تاریخ ۱۸ اسفند در اتاق تهران برگزار می شود.
لازم به ذکر است؛ اتاق بازرگانی تهران نزدیک به ۲۰ هزار عضو در سراسر ایران دارد، داشتن کارت عضویت این اتاق و حداقل سه سال سابقه فعالیت اقتصادی از شرایط شرکت در انتخابات آن است.