تاپ خبر۲۴: ٢٨٠ متر از خطوط لوله قدیمی و فرسوده ری _ کرج در منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت تهران جمع آوری شد. به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ، رئیس واحد تعمیرات خط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران با […]

تاپ خبر۲۴: ٢٨٠ متر از خطوط لوله قدیمی و فرسوده ری _ کرج در منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت تهران جمع آوری شد.
به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ، رئیس واحد تعمیرات خط لوله شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه تهران با بیان این که این عملیات در بستر رودخانه شادچای انجام شده است، افزود: سال گذشته نیز به منظور ایجاد سد در بستر این رودخانه ١٢٠٠ متر از خط لوله قدیمی ٨ اینچ ری – کرج جمع آوری و تعویض شد.

حشمت اله سیف، هدف از اجرای این عملیات را جمع آوری آب رودخانه شادچای برای آبیاری اراضی کشاورزی دشت شهریار اعلام کرد.

ایمن سازی خطوط لوله و انتقال مطمئن سیالات درون آنها از جمله موارد مهمی است که شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با توجه به قدمت خطوط انجام می دهد و مناطق زیر مجموعه این شرکت نیز آن را در محدوده عملیاتی خود در دستور کار قرار داده اند.

عملیات اخیر نیز در خصوص جمع آوری خط لوله شاد چای ری_ کرج با توجه همین اولویت و گستردگی منطقه غرب بنا به تقاضای سازمان آب منطقه ای انجام شده است.