تاپ خبر۲۴:بانک مرکزی «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» را که به تصویب هیات وزیران رسیده است به شبکه بانکی کشور، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت ‌دولتی پست‌ بانک ابلاغ کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آیین‌نامه یاد شده براساس تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، […]

تاپ خبر۲۴:بانک مرکزی «آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور» را که به تصویب هیات وزیران رسیده است به شبکه بانکی کشور، مؤسسات اعتباری غیربانکی و شرکت ‌دولتی پست‌ بانک ابلاغ کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آیین‌نامه یاد شده براساس تبصره (۲۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، به تصویب رسیده است که مطابق آن «زوج‌های مشمول دریافت وام ازدواج می‌توانند به جای دریافت وام به صورت نقدی، از تسهیلات فروش اقساطی استفاده کنند. تسهیلات مزبور توسط تولیدکنندگان و فروشندگان متقاضی عرضه کالاهای بادوام داخلی، ارایه می‌شود و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صرفاً موظف به تضمین پرداخت اقساط به درخواست فروشنده و پس از اخذ تضامین لازم از زوجین می‌باشند.
در این بخشنامه تاکید شده است، بانکها، موسسات اعتباری غیر بانکی و شرکت دولتی پست بانک ضمن تمهید مقدمات لازم به منظور اجرای تکلیف قانونی یاد شده بر اساس مفاد آیین‌نامه اشاره شده، مراتب را به قید تسریع به تمام واحدهای ذی‌ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.