تاپ خبر۲۴: پایانه‌های مسافری چهارگانه تهران، تا روز نخست مردادماه امسال شاهد خروج بیش از ۱۲میلیون نفر مسافر به سمت مقاصد خود در ۳۴۵ شهر کشور بودند.» به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران، سید حسین حسینی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: «براساس آماراز اول فروردین تا […]

تاپ خبر۲۴: پایانه‌های مسافری چهارگانه تهران، تا روز نخست مردادماه امسال شاهد خروج بیش از ۱۲میلیون نفر مسافر به سمت مقاصد خود در ۳۴۵ شهر کشور بودند.»

به گزارش تاپ خبر۲۴ به نقل از روابط عمومی سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران، سید حسین حسینی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: «براساس آماراز اول فروردین تا اول مردادماه امسال، شمار مسافران خروجی از پایانه‌های مسافربری غرب، جنوب، شرق و بیهقی تهران به رقم ۱۲میلیون و ۱۶۷هزار و ۲۴نفر رسید که با احتساب همین تعداد مسافر ورودی، ۲۴ میلیون و ۳۷۴هزار و ۴۸مسافر در چهار ماه از پایانه‌های تهران جابه‌جا شده‌اند.»

مدیرعامل سازمان پایانه‌ها و پارک‌سوارهای شهرداری تهران با بیان اینکه این تعداد مسافر با استفاده از ۸۲۸هزار و ۸۹۰سرویس که ۹۹شرکت و تعاونی مسافربری مستقر در پایانه‌های تهران ارائه می‌کنند، به نقاط مختلف کشور سفر کردند، افزود: «آمار نشان‌گر این است که در چهار ماه نخست امسال، ۴میلیون و ۸۳۱هزار و۶۴۸مسافر با ۳۴۴هزار و ۷۶۶سرویس مسافربری از پایانه‌ مسافری غرب؛ ۴ میلیون و ۱۷۶هزار و ۲۶۰مسافر با ۲۴۹هزار و ۸۰۲ سرویس مسافربری از پایانه مسافری جنوب؛ ۲میلیون و ۶۴هزار و ۴۹۶نفر، با ۱۶۶هزار و ۶۳۸سرویس مسافربری از پایانه مسافری شرق و یک میلیون و ۹۴هزار و ۶۲۰مسافر با ۶۷هزار و ۶۸۲ سرویس مسافربری، ‌از پایانه مسافری بیهقی به سمت شهرهای مقصد روانه شده‌اند.»

مهندس حسینی‌نژاد تصریح کرد: «این آمار نشان می‌دهد در اردیبهشت امسال بیشترین شمار مسافر با ۳میلیون و ۳۵۳هزار و ۵۲۴نفر و در تیر ماه کمترین شمار مسافر با ۲میلیون و ۶۸۱هزار و ۵۴۰ مسافر از پایانه‌های تهران خارج شده است.»