تاپ خبر۲۴: بانک ملت سرمایه جدید خود را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رساند. به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده این بانک در روز ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ، افزایش سرمایه این بانک بزرگ بورسی از مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به ‌مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد ریال […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت سرمایه جدید خود را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رساند.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از بانک ملت، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده این بانک در روز ۳۰ تیر ۱۳۹۵ ، افزایش سرمایه این بانک بزرگ بورسی از مبلغ ۴۰ هزار میلیارد ریال به ‌مبلغ ۵۰ هزارمیلیارد ریال به تصویب سهامداران رسید.
بر اساس این گزارش، افزایش سرمایه ۱۰ هزار میلیارد ریالی( معادل ۲۵ درصد) بانک ملت از محل اندوخته، در روز ۲۸ مهرماه ۹۵ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسید.