تاپ خبر۲۴:ثبت افتخاری دیگر در کارنامه درخشان بانک پارسیان از سوی نشریه بین المللی بنکر:بانک پارسیان رتبه اول میان بانک های خصوصی کشور و سیزدهمین موسسه اسلامی جهان بر اساس شاخص دارایی های منطبق بر شریعت در آخرین رتبه بندی بزرگترین موسسات مالی و بانک های اسلامی جهان که در شماره نوامبر سال ۲۰۱۳ نشریه […]

تاپ خبر۲۴:ثبت افتخاری دیگر در کارنامه درخشان بانک پارسیان از سوی نشریه بین المللی بنکر:بانک پارسیان رتبه اول میان بانک های خصوصی کشور و سیزدهمین موسسه اسلامی جهان بر اساس شاخص دارایی های منطبق بر شریعت
در آخرین رتبه بندی بزرگترین موسسات مالی و بانک های اسلامی جهان که در شماره نوامبر سال ۲۰۱۳ نشریه تخصصی Banker منتشر شده است، بانک پارسیان به عنوان بانک هفتم کشور و همچنین سیزدهمین موسسه اسلامی جهان بر اساس شاخص دارایی های منطبق بر شریعت معرفی شد.
در این گزارش، بانک پارسیان در میان بانک های خصوصی کشور بر اساس شاخص دارایی منطبق بر شریعت رتبه اول را به خود اختصاص داده و از این حیث همچنان اولین بانک خصوصی کشور است.
شایان توجه است؛ پیش از این نیز براساس آخرین رتبه بندی ۱۰۰۰ بانک برتر جهان توسط مجله تخصصی بنکر در ژولای ۲۰۱۳، بانک پارسیان در شاخص عملکرد نسبت سود به سرمایهROE ، رتبه نخست ایران و رتبه ۲۷ جهانی را کسب کرده بود.
نشریه معتبر و تخصصی بنکر به عنوان یکی از برجسته ترین مجلات بانکی و مالی دنیا، هر ساله بانک های برتر جهان را در شاخه های مختلفی از جمله؛ میزان سرمایه، حجم دارایی، نسبت سرمایه به حجم دارایی، میزان سود، عملکرد(بازدهی) و سایر نسبت های فنی رتبه بندی و معرفی می کند و نام بانک های برتر را رسما در مجله بنکر به چاپ می رساند. این مجله که یکی از برجسته ترین مجلات بانکی دنیا محسوب می شود ، در بیش از ۱۵۰ کشور در سراسر دنیا منتشر می شود و منبعی کلیدی برای اطلاعات و تحلیل های صنعت بانکداری و بازار سرمایه به شمار می آید.