تاپ خبر۲۴: بانک ملت خبر منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر چندشغله بودن مدیرعامل گروه مالی ملت را تکذیب کرد. به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، پیرو درج مطلبی درباره چندشغله بودن مدیرعامل گروه مالی ملت به استحضار می رساند که مدیرعامل جدید گروه مالی ملت به جز این مجموعه و […]

تاپ خبر۲۴: بانک ملت خبر منتشرشده در برخی رسانه ها مبنی بر چندشغله بودن مدیرعامل گروه مالی ملت را تکذیب کرد.

به گزارش تاپ خبر۲۴ از روابط عمومی بانک ملت، پیرو درج مطلبی درباره چندشغله بودن مدیرعامل گروه مالی ملت به استحضار می رساند که مدیرعامل جدید گروه مالی ملت به جز این مجموعه و شرکت تامین سرمایه نوین، عضو هیچ شرکت یا نهاد مالی دیگری مانند صندوق های سرمایه گذاری نیست.
بر اساس این گزارش، مدیرعامل گروه مالی ملت از عضویت هیات مدیره شرکت تامین سرمایه نوین هم استعفا داده است لیکن وفق قانون تجارت، تا معرفی نماینده جدید از سوی سهامدار ذیربط، در این شرکت حضور خواهد داشت.لذا ادعای چندشغله بودن مدیرعامل شرکت گروه مالی ملت، به هیچ وجه با واقعیت انطباق ندارد.