تاپ خبر۲۴:  وزارت نفت مطالب مندرج در پاره­ای رسانه­های داخلی و خارجی به نقل از وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را درخصوص پیش­بینی ایشان مبنی بر پایین آمدن قیمت نفت تا ۲۵ دلار تکذیب و تایید می­نماید که ایشان در مصاحبه خود هیچ رقمی را برای قیمت­های آتی نفت پیش­بینی و بیان نکرده­اند.   اکبر […]

تاپ خبر۲۴:  وزارت نفت مطالب مندرج در پاره­ای رسانه­های داخلی و خارجی به نقل از وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را درخصوص پیش­بینی ایشان مبنی بر پایین آمدن قیمت نفت تا ۲۵ دلار تکذیب و تایید می­نماید که ایشان در مصاحبه خود هیچ رقمی را برای قیمت­های آتی نفت پیش­بینی و بیان نکرده­اند.

 

اکبر نعمت الهی

مدیر‌کل روابط عمومی